قوانین و مقررات فروش کالا

از نظر حقوقی، وب سایت الوند اسکلت پارس به عنوان فروشنده و کاربران اینترنتی سفارش دهنده به عنوان خریدار تلقی می شوند.
ارزش کالا یا مصالح ساختمانی سفارش داده شده، طبق قیمت درج شده در سایت محاسبه شده و شامل مالیات ها و عوارض فروش نمی باشد .

شرایط حمل و تحویل

مبدا تحویل کالا کارخانه الوند سازان می باشد و در صورت در خواست به ارسال کالاهای موجود در سایت براساس نوع کالا و مقدار آن توسط خودروهای باربری مانند تریلر، خاور، کامیون و... بصورت بیمه شده از طریق باربری های معتبر صورت می گیرد.