رئيس هیات مدیره


دکتر امیرحسن یعقوبی روشن


سوابق کاری:

اینجانب از سال 1380 شروع به فعالیت در زمینه ساخت و ساز نمودم و در طی این 15 سال سابقه فعالیت در زمینه احداث بناهای تجاری، مسکونی و اداری، کیفیت و سرعت اجرا را سرلوحه کار خود قرار دادم به عنوان مثال:

 احداث مجتمع سی واحدی با کاربری تجاری در منطقه 4 شهرداری تهران به شماره پرونده 40049260 با زیربنای بیش از 5000 مترمربع را در زمان 12 ماه با کیفیت بسیار بالا توسط اینجانب احداث گردید.

مجتمع 40 واحدی نیز در منطقه 4 با شماره پرونده 40021258 با زیربنای بیش از 4000 مترمربع در مدت 9 ماه آماده تحویل شد.

 در منطقه 8 شهرداری نیز اینجانب تعداد زیادی ساختمان احداث نموده‌ام که از میان آن می‌توان به احداث مجتمع مسکونی به شماره پرونده 80017406 با زیربنای بیش از 3000 مترمربع و مجتمع مسکونی به شماره پرونده 80013737 با زیربنای 3500 متر اشاره نمود.(مدارک به پیوست ارائه شده است.)