تعداد رای : 0

اشتراک گذاری محصول

: توضیحات

سنگ نمای غالمه شش ضلعی

کاربرد:از این محصول برای سنگ نمای دیوار سالنهای مجلل,دیوار سالنهای پذیرایی میتوان استفاده کرد 


قیمت : 59,000 تومان

واحد قیمت : مترمربع


مقدار :
: QrCode QRcode