Logo-Loading
تعداد رای : 1
: توضیحات

سنگ نمای الماس 40x40

کاربرد:قابل استفاده در سالن های مجلل ,در دیوار ویلاها خانه ها ,اشپزخانه و حتی در محیط اداری به عنوای یک دیوارمتفاوت میتوان استفاده کرد


قیمت : 54,000 تومان

واحد قیمت : مترمربع


: QrCode

اشتراک گذاری محصول