Logo-Loading
تعداد رای : 1
: توضیحات

سنگ نمای سیناتور59x38.5

کاربرد:قابل استفاده در دیوارسالن های پذیرایی ,ویلاها به عنوان یک دیوار متفاوت و حتی در دیوار اشپزخانه میتوان استفاده کرد


قیمت : 47,000 تومان

واحد قیمت : مترمربع


: QrCode

اشتراک گذاری محصول