Logo-Loading
تعداد رای : 1
: توضیحات

موزائیک ساده گرانیت 40*40

کابرد:این موزائیک را میتوان در کف پارکینک ها در پشت بام ها و همچنین در زیر کف پوش استفاده کرد 


قیمت : 18,000 تومان

واحد قیمت : مترمربع


: QrCode

اشتراک گذاری محصول